piątek, 21 listopada 2008

Zadanie 1

Grupa I
Waszym zadaniem będzie wcielenie się w poszukiwaczy i aktorów. Kolejne etapy pracy zamieszczajcie w formie sprawozdań na stworzonym przez Was blogu. Na pasku z boku bloga, macie podany link, odsyłający Was do narzędzia pracy. Następnie opracujcie podane zagadnienia.

1. W podanych przez nas źródłach wyszukajcie co to jest komiks i jakie są jego wyznaczniki.

2. Po opracowaniu punktu powyżej spróbujcie zestawić pojęcie dramatu (wyjaśnienie dramatu także znajdziecie w podanych źródłach) z komiksem,wskażcie różnice i podobieństwa.
3.W następnej kolejności zapoznajcie się z przykładami komiksów, wybierzcie jeden z nich, a następnie odegrajcie z niego kilka scenek, mając na uwadze wyznaczniki komiksu: mimika, gesty, mowa ciała, strój, scenerię, język (krótkie zdania), wyrazy dźwiękonaśladowcze.
4.Wasz występ upamiętnijcie, tworząc kilku minutowy film, który później umieścicie na bloggerze
. Filmik możecie nagrać za pomocą: telefonu, aparatu cyfrowego, kamery.
5. Ostatnim etapem Waszego zadania będzie opracowanie prezentacji, która będzie zawierać wyjaśnienie pojęcia komiksu, kolejne etapy tworzenia komiksu i wcześniej stworzony przez Was film. Pamiętajcie o umieszczeniu swojego zadania na wspólnym dla wszystkich grup blogu. Dla uzyskania przejrzystości stwórzcie etykietę do każdego opracowanego zagadnienia.

Na wykonanie zadania macie 4 jednostki lekcyjne, pamiętajcie o wyznaczeniu lidera i podziale obowiązków.

Brak komentarzy: